Tìm thợ Nails và mi, có giấy phép, lương cao Vollzeit Job

09-06-2021 13:06   Tìm người làm   Karlsruhe   322 Lượt xem ID: 545
Nội dung

Chúng tôi tìm thợ Nails và mi có giấy phép được làm ở Đức. Chúng tôi sẽ trả lương cao. Xin LH: 015205209696. Xin cảm ơn !!!

Giới thiệu
Chúng tôi tìm thợ Nails và mi có giấy phép được làm ở Đức. Chúng tôi sẽ trả lương cao. Xin LH: 015205209696. Xin cảm ơn !!!