Đăng nhập để trải nhiệm tốt hơn. Nhấn vào đây nếu bạn không có tài khoản.

Tìm phụ bếp Toàn thời gian Job

19-05-2021 06:26   Tìm người làm   Berlin   200 Lượt xem
Nội dung

Cần tìm một phụ bếp. Yêu cầu có giấy tờ được phép đi làm. Điện thoại liên lạc 0162/7191768. Cám ơn

Giới thiệu
Quán Việt Nam