Tìm người làm bếp - Grömitz (Lübeck/Hamburg) Vollzeit Job

09-01-2021 18:38   Tìm người làm   Grömitz   442 Lượt xem ID: 477
Nội dung

Quán ở Grömitz (Lübeck) cần tìm Koch. Thời gian làm việc 10h đến 21/22h. Có thể nghĩ 2 thang mùa đông (tháng 1 va tháng 2) về quê ăn tết. Ai có nhu cầu xin liên hệ theo sdt: 01796071423.

Giới thiệu
Quán ăn mới ở Grömitz (Lübeck).