Test Nhanh Corona Vollzeit Job

12-01-2021 14:40   Dịch vụ   Berlin   327 Lượt xem ID: 480
Nội dung

Test Corona ngay tại nhà bạn

Vì sức khoẻ cộng đồng việt tại Đưc chúng tôi có Test nhanh corona ngay tại nhà ở Berlin nhằm cách ly sớm tránh lây lan cũng như có hướng điều trị sớm

Số lượng Test cấp có hạn nên ưu tiên ai cần thiết

  • 30 đồng/ người ,từ 3 người trở lên
  • 35 Đồng/ người, cho 2 người
  • 40 Đồng cho 1 người

Không khuyến khích tập trung đông người, chỉ để đỡ mất thời gian di chuyển và giảm bớt cho những người đã tiếp xúc và ở gần với nhau .

Các bạn ở xa có thể mua Test để thử nếu đã qua hướng dẫn

WhatsApp (+49)17634398863

Giới thiệu
28 tuổi, đang làm Điều Dưỡng Viên Tại Đức