Đăng nhập để trải nhiệm tốt hơn. Nhấn vào đây nếu bạn không có tài khoản.

Test Nhanh Corona Toàn thời gian Job

12-01-2021 13:40   Dịch vụ   Berlin   228 Lượt xem
Nội dung

Test Corona ngay tại nhà bạn

Vì sức khoẻ cộng đồng việt tại Đưc chúng tôi có Test nhanh corona ngay tại nhà ở Berlin nhằm cách ly sớm tránh lây lan cũng như có hướng điều trị sớm

Số lượng Test cấp có hạn nên ưu tiên ai cần thiết

  • 30 đồng/ người ,từ 3 người trở lên
  • 35 Đồng/ người, cho 2 người
  • 40 Đồng cho 1 người

Không khuyến khích tập trung đông người, chỉ để đỡ mất thời gian di chuyển và giảm bớt cho những người đã tiếp xúc và ở gần với nhau .

Các bạn ở xa có thể mua Test để thử nếu đã qua hướng dẫn

WhatsApp (+49)17634398863

Giới thiệu
28 tuổi, đang làm Điều Dưỡng Viên Tại Đức