1 Bài đăng được tìm thấy

Moonrice

Tìm người làm bếp - Grömitz (Lübeck/Hamburg)

09-01-2021 17:38   Tìm người làm   Grömitz - 43.68km Toàn thời gian   -- € / giờ
Quán ở Grömitz (Lübeck) cần tìm Koch. Thời gian làm việc 10h đến 21/22h. Có thể nghĩ 2 thang mùa đông (tháng 1 va tháng 2) về quê ăn tết. Ai có nhu cầu xin liên hệ theo sdt: 017960...

Bạn đang tìm việc làm

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Thêm hồ sơ của bạn