1 Bài đăng được tìm thấy

SBT-Import&Export

Chào bán công ty, nhà xưởng Giặt là

19-06-2021 09:21   Sang nhượng   Berlin - 0km Toàn thời gian   -- € / giờ
Chào bán toàn bộ công ty Giặt Là 1500m2/trên tổng diện tích 2500m2Đang hoạt động, doanh thu mùa dịch giảm , lợi nhuận chỉ đạt hơn 20 ngàn €/tháng.. kèm Biệt thự 200m2-3 tầng xây d...

Bạn đang tìm việc làm

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Thêm hồ sơ của bạn