2 Bài đăng được tìm thấy

Nguyen Tao

Tim Phu bep

03-09-2021 09:40   Tìm người làm   Regensburg - 33.74km Toàn thời gian   -- € / giờ
Tim nguoi Nam/Nu lam phu bep .Noi lam viec Regensburg BayernNhan nguoi duoi 45 t. co giay to hop le. Xin lien he 0176/44474499
Nguyen Tao

Phu viec

15-02-2021 11:06   Tìm người làm   Regensburg - 33.74km Toàn thời gian   -- € / giờ
Quan chung toi nhan them nguoi phu lam Sushi, khong cam biet nghe truoc.Co cho o cho nguoi noi xa den . Ban co nhu cau xin lien he : 0176/44474499

Bạn đang tìm việc làm

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Thêm hồ sơ của bạn