1 Bài đăng được tìm thấy

Tiem Nails

Tìm thợ Nails và mi, có giấy phép, lương cao

09-06-2021 11:06   Tìm người làm   Karlsruhe - 0km Toàn thời gian   -- € / giờ
Chúng tôi tìm thợ Nails và mi có giấy phép được làm ở Đức. Chúng tôi sẽ trả lương cao. Xin LH: 015205209696. Xin cảm ơn !!!

Bạn đang tìm việc làm

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Thêm hồ sơ của bạn