1 Bài đăng được tìm thấy

Le- Arbeitsvermittler

Việc cho lao động phổ thông

15-11-2021 11:05   Tìm người làm   Ansbach - 0km Toàn thời gian   9,82 € / giờ
Cần tuyển lao động phổ thông, ưu tiên người có tay nghề đến tây Đức làm việc trong ngành sản xuất giăm bông, xúc xích Làm việc theo ca(sáng 6:00 giờ đến 15 giờ, chiều 15-24 giờ. N...

Bạn đang tìm việc làm

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Thêm hồ sơ của bạn