Đăng nhập để trải nhiệm tốt hơn. Nhấn vào đây nếu bạn không có tài khoản.

Ein kleines China Restaurant sucht Sie Vollzeit Job

18-08-2021 14:40   Tìm người làm   315 Lượt xem ID: 577
Nội dung

Quan Ăn China gần Aschaffenburg cần một nhân viên phụ Bếp phải có giấy khai Thuế có nhà ở trên quán ăn có nét biết một ít Tiếng Đức xin Liên Lac Herr Chún Số 015227099011 und 015145533527

Giới thiệu
Ein kleines China Restaurant