img
Nha Hang BBQ München

1 Bài đăng được tìm thấy

Restaurant Yumira BBQ München

Tim nguoi lam

30-03-2022 20:17   Tìm người làm   Munich Vollzeit   -- / giờ
2 Nha Hang o München can Anh Chi Em gom: 2 bep chinh, 5 Phu bep, 2 rot nuoc, 3 phuc vu hoac phu boi, co nha cho nv. o xa. Thu nhap tot tuy theo nang luc, dat biet Anh Chi Em moi sa...