Ein kleines China Restaurant

1 Bài đăng được tìm thấy

Chun Ye

Ein kleines China Restaurant sucht Sie

18-08-2021 14:40   Tìm người làm   Elsenfeld Toàn thời gian   -- € / giờ
Quan Ăn China gần Aschaffenburg cần một nhân viên phụ Bếp phải có giấy khai Thuế có nhà ở trên quán ăn có nét biết một ít Tiếng Đức xin Liên Lac Herr Chún Số 015227099011 und 01514...