19 Bài đăng được tìm thấy

Thiện

Tìm việc làm bếp

12-10-2021 23:29   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Em nam 35t(qam). Đã có kinh nghiệm làm bếp. Giờ em muốn tìm việc làm ở quanh khu vực berlin. Vậy cô chú nào đang cần người làm thì liên hệ với em qua sđt: 015251415456.
Thơ

Tìm việc làm bếp

01-10-2021 00:25   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Em nam 42 tuổi. Em đã có kinh nghiệm làm bếp, vì vấn đề cá nhân nên em muốn chuyển việc về khu vực berlin. Vậy anh chị nào đang cần người làm thì liên hệ với em qua sđt: 0152514154...
Đức

Tìm việc làm bếp

06-09-2021 09:33   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Nam thanh niên 25t. Đã có kinh nghiệm làm bếp lâu năm. Giờ e muốn tìm thêm việc làm thêm vào thứ 7. VẬy cô chú vào đang cần người làm vào cuối tuần thì liên hệ cháu qua sđt: 015224...
Hạp

Tìm việc làm bếp

24-08-2021 23:19   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Nam thanh niên 28t(qam) đã có kinh nghiệm làm bếp lâu năm. Giờ muốn tìm việc quanh khu vực berlin. Vậy cô chú nào đang cần người làm thì liên hệ với cháu qua sđt:015236755132Cháu...
Toàn

Tìm việc làm bếp

23-08-2021 09:32   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Em nam 40tđã có kinh nghiệm làm bếp lâu, vì dịch bệnh nên e muốn tìm 1 công việc ổn định. Vậy anh chị nào đang cần người làm thì liên hệ với em qua sđt: 01628635112
Đức

Tìm việc làm bếp

05-08-2021 22:49   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Nam thanh niên 25t. Em đã có kinh nghiệm làm bếp 4 năm. Em nhanh nhẹn chịu khó, làm việc có trách nhiệm, vậy cô chú nào đang cần người làm thì liên hệ với em qua sđt: 015224586004...
Đức

Tìm việc làm bếp

24-07-2021 09:35   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Nam thanh niên 25t(qam). Đã có kinh nghiệm làm bếp 4 năm. Giờ em muốn tìm công việc bếp ở khu vực berlin. Vậy cô chú nào đang cần người làm thì liên hệ với cháu qua sđt: 0152245860...
Công

Tìm việc làm bếp

16-07-2021 09:39   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Nam thanh niên 28t(qam). Đã có hơn 5 năm kinh nghiệm làm bếp. Giờ cháu muốn tìm việc làm ở khu vực berlin. Vậy cô chú nào đang când người làm thì liên hệ với cháu qua sđt: 01748603...
Toàn

Tìm việc làm bếp

09-07-2021 09:36   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Em năm nay 40t(qam) đã từng làm bếp. Vì dịch bệnh nên em muốn tìm 1 công việc ổn định. Vậy anh chị nào đang cần người làm thì liên hệ với em qua sđt: 01628635112
Đạt

Tìm việc làm bếp

29-06-2021 09:34   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Nam thanh niên 21t(qam). Đã làm bếp được 1 thời gian. Giờ muốn tìm việc làM bếp ở berlin. Vậy cô chú nào đang cần người làm thì liên hệ với cháu qua sđt: 0157 89802480Cháu xin cảm...
Lập

Tìm việc koch

11-05-2021 22:48   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Em nam 28t(qam). Đã có kinh nghiệm đứng nấu chính hơn 3 năm. Vì dịch bệnh nên em cần 1 công việc để trang trải cuộc sống. Vậy cô chú nào đang cần người làm thì liên hệ với cháu qua...
Trung Đức

Cần tìm việc làm bếp

09-05-2021 21:53   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
E 24 tuổi có kinh nghiệm nấu bếp 2 năm. Cô chú anh chị nào cần tìm người ib e ạ
Công

Tìm việc làm bếp

01-05-2021 00:34   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Em nam 40t. Đã sang đức được 1 thới gian. Vì dịch bệnh nên e ko có công việc để trang trải cũng như lo cho gia đình. Em đã từng đi làm bếp có thể làm mọii công việc phụ ạ. Vậy anh...
Toàn

Tìm việc làm bếp

30-04-2021 00:17   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Em năm nay 40t. Em đã có gia đình và sang đây được 1 thời gian. Vì dịch bệnh nên em không có công việc để trang trải và lo cho gia đình. Em cũng đã làm bếp hơn 1 năm rồi. Có thể ph...
Toàn

Tìm việc làm bếp

30-04-2021 00:14   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
 Em năm nay 40t. Em đã có gia đình và sang đây được 1 thời gian. Vì dịch bệnh nên em không có công việc để tr...
Công

Tìm việc làm bếp

06-04-2021 23:07   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Nam thanh niên 27t(qam). Cháu đã có kinh nghiệm 4 năm làm bếp. Vì tình hình dịch bệnh nên cháu muốn tìm 1 cônh việc để trang trải cuộc sống. Vậy cô chú nào đang cần người làm thì l...
Công

Tìm việc làm bếp

04-01-2021 20:34   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Nam thanh niên 28t. Đã có kinh nghiệm làm bếp 4 năm. Cháu khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, chịu khó. Cháu muốn tìm 1 công việc để trang trải cuộc sống. Vậy cô chú nào cần tìm người làm thì l...
Thiện

Tìm việc làm bếp

04-01-2021 20:30   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Nam thanh niên 25t(qam). Đã có kinh nghiệm 3 năm làm bếp. Vì dịch nên cháu không có việc làm để trang trải. Vậy cô chú nào cần người làm thì liên hệ với cháu qua sđt: 015236512304...
Thiện

Tìm việc làm bếp

03-12-2020 19:32   Người tìm việc   Berlin Toàn thời gian   -- € / giờ
Nam thanh niên 24t(qam) đã có kinh nghiệm 3 năm làm bếp. Muốn tìm việc làm bếp quanh khu vực berlin. Em nhanh nhẹn, chịu khó, có sức khoẻ. Vì dịch lowdow nên e bị thất nghiệp. Vậy...

Bạn đang tìm việc làm

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Thêm hồ sơ của bạn