Đăng nhập để trải nhiệm tốt hơn. Nhấn vào đây nếu bạn không có tài khoản.

[Cần tìm phụ bếp_Lương cao và ổn định] Toàn thời gian Job

16-08-2021 10:42   Tìm người làm   Göttingen   71 Lượt xem
Nội dung

[Cần tìm phụ bếp_Lương cao và ổn định]

Quán ăn ở thành phố Göttingen cần tìm một phụ bếp

Yêu cầu: Giấy tờ chính chủ

Lợi ích:

Lương cao theo thỏa thuận, nếu làm việc ổn định sẽ được thưởng thêm

Môi trường làm việc thoải mái

Có chỗ ở cho người đi làm xa

Tel: +49 1744567713

Giới thiệu
[Cần tìm phụ bếp_Lương cao và ổn định]
Quán ăn ở thành phố Göttingen cần tìm một phụ bếp
Yêu cầu: Giấy tờ chính chủ
Lợi ích:
Lương cao theo thỏa thuận, nếu làm việc ổn định sẽ được thưởng thêm
Môi trường làm việc thoải mái
Có chỗ ở cho người đi làm xa
Tel: +49 1744567713